(ඡායාරූප - රොමේෂ් ධනුෂ්ක සිල්වා)

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය හා කර්තෘ සංසදය එක්ව සංවිධානය කළ 2016 වසරේ ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේ දී ජනමාධ්‍ය වෙනුවෙන් කැපවූ විශිෂ්ට ජනමාධ්‍යවේදීන් පස් දෙනකු සඳහා යාවජීව රන් සම්මාන පුද කෙරිණි.

ජීවිත කාලයේ එක් වරක් පමණක් හිමිවන මෙම රන් සම්මානය මෙවර ලංකාදීප හිටපු ප්‍රාදේශීය ප්‍රවෘර්ති කර්තෘ ඩබ්ලිව්.ජී.ගුණරත්න, වීරකේසරී පුවත්පතේ පලවාසම් පනීර්සෙල්වම්, එස්.ඒ.සී.එම්.කුවල්ඩීන්, ලක්ෂ්මන් ජයවර්ධන සහ ගැස්ටන් ද රොසයිරෝ යන මහත්වරුන්ට පිරිනැමිණි.