(ඡායාරූප - දීපා අධිකාරි, ශාන්ත රත්නායක)

පසුගිය ජනවාරි  6 වැනිදා සිට මාස 3ක කාලයක් ප්‍රතිසංවර්ධන කටයුතු සදහා පෙරවරු 08.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා දිවා කාලයේ පැය 08 ක් වසා දැමු කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ ධාවන පථය නවීකරණය කර සුපුරුදු ගුවන් කටයුතු සඳහා අද(6) යළි විවෘත කෙරිණි.
මෙම ධාවන පථය මීටර් 60 සිට 75 දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර ධාවන පථයේ ආලෝක පද්ධතිය එල්.ඊ.ඩී විදුලි බල්බ යොදා ඇති නිසා ඕනෑම අයහපත් කාලගුණයක් දී ගුවන් යානා ගොඩබැස්විය හැකි වන පරිදි  සකස් කර තිබේ.  
ධාවන පථයේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලට විවෘත වූ බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් දහවල් 12.30 ට ගුවන් ගමන් පාලන කුලුනට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව 12.37 ට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අලුතින් මිලදී ගත් UL-1162 දරණ ගුවන් යානය ධාවන පථය මතට ගොඩ බස්සවනු ලැබීය.