(ඡායාරූප හා විඩියෝ - ශාන්ත රත්නායක)

තම විශ්‍රාම වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් වහා විසඳුමක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ආබාධිත රණවිරුවෝ පිරිසක් අද(11) කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් ඇරඹූහ.

ඔවුහු ඕල්කට් මාවතේ ගමනාගමනය අවහිර කරමින් පාරේ වාඩිවී සිටිති.