(නිමල කොඩිතුවක්කු)
         
මහ මුහුදේ ගිනි ගැනීමට ලක්වන නැව් බෝට්ටු වෙත ක්ෂණිකව ළඟා වී ගිනි ගැනීම් පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ ප‍්‍රථම අධිවේගී ගිනි නිවීමේ යාත‍්‍රාව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග‍්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් දික්ඕවිට ධීවර වරායේ දී  දියත් කෙරිණි.


සෝලා මැරීන් ලංකා ආයතනය විසින් මෙම ගිනි නිවීමේ යාත‍්‍රාව නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර පැයට නාවීක සැතපුම් 35 ක වේගයකින් ගමන් කිරීමට හැකිවීම එහි විශේෂත්වයකි.


පැයකට වතුර ලීටර් ලක්ෂ  06 ක් මීටර් 120 ක් දුරට විදිය හැකි පහසුකම් සහිත මෙම යාත‍්‍රාව ගොඩබිම සිට නාවික සැතපුම් 200 ක දුර ගිනි නිවීමේ මෙහෙයුම්වල නිරතවීමේ  පහසුකම් වලින් සමන්විතය.


මෙම ගිනි නිවීමේ යාත‍්‍රාවේ ගිනි නිවීම් භටයින් 6 දෙනෙකුට ගමන් කර මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේ පහසුකම් ඇත.


ගිනි ගැනීමක් පිළිබඳව වාර්තා වූ වහාම අදාළ ස්ථානය නිශ්චිතව හදුනාගැනීමේ නවීන තාක්ෂණික ක‍්‍රම මෙන්ම එවැනි ගිනි ගැනීමක් දැනගැනීමත් සමඟ අදාළ නැවේ  අයිඑම්ඕ අංකය මගින් එම නැව ඇති ස්ථානය පහසුවෙන් හදුනාගැනීමේ ඒඅයිඑස් තාක්ෂ්ණයෙන් ද මෙම යාත‍්‍රාව සමන්විත වේ.