ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්ව තිබෙන නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් ‘කොවිඩ්-19’ වයිරසය හේතුවෙන් ළමා මනසට බලපා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තෝරාගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල දරුවන් සම්බන්ධ කරගනිමින් සංවිධානය කර ඇති විශේෂ වැඩසටහනකට සමගාමීව එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳ දරු දැරියන්ට තිබෙන ඇති ප්‍රශ්න හා ගැටළු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. වයස අවුරුදු 18ට අඩු ඕනෑම දරුවකුට තත්පර 10ක විඩියෝවක් පටිගත කර අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළ හැක.

පටිගත කරන එම විඩියෝ පට ෆේස්බුක් පණිවුඩයක් ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ යොමු කිරීමට ඉඩ සලසා ඇතැයි ද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරයි. එම ප්‍රශ්නවලට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලබාදෙන පිළිතුරු නිල ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ නිකුත් කිරීමට සැලසුම් යොදා ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ ප්‍රචාරය කර ඇති දැන්වීම්වලින් ලබාගත හැකි යැයි ද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය කියයි.


055