අනීෂා මානගේ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක්කයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ඖෂධ නිවෙස් වෙතට බෙදාහැරීමේ කටයුතු අද(29) දින සිට ආරම්භ කරන බව දිස්ත්‍රීක් ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච් කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක්කයේ තිබෙන රෝහල්වල තෝරාගත් ඖෂධවේදීන් යොදවාගෙන රජයේ රෝහල්වලින් ලබා ගත් ඖෂධ සායන රෝගීන්ගේ නිවෙස් ආසන්නයට ගොස් ලබා දීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇතැයි දිස්ත්‍රීක් ලේකම්වරයා පැවසීය.

නිවෙස් ආසන්නට ඖෂධ රැගෙන පැමිණෙන ඖෂධවේදීන්ට තම රිසිට්පත පෙන්වා ඖෂධ ලබා ගත හැකිය.

තවද ඉන්සියුලින් වැනි ඖෂධ ශීතකරණයේ ගබඩා කර රැගෙන ගොස් බෙදාහැරීම සිදුකිරීමට නියමිතය.

රජයේ රෝහල්වල සායන රෝගීන් නොවන අයට අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා ගැනීමේ රිසිට්පත් ගම්වලට පැමිණෙන නිලධාරීන්ට ලබා දුන් පසු ඔවුන් සතු ජංගම දුරකතනයෙන්ම ප්‍රදේශයේ ඔසුසල වෙත යවා එම ඖෂධ ද නිවෙස්වලට ගෙන්වීමේ පහසුකම් සලසා ඇතැයි දිස්ත්‍රීක් ලේකම්වරයා පැවසීය.