(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

කොරෝනා රෝගය වළක්වා ගැනීමට සහ නිරෝධායන කටයුතුවලට සහය නොදක්වමින් වෙළඳාම් කටයුතු කරගෙන ගිය හපුතලේ නගරයේ වෙළඳ සැලක් මුද්‍රා තැබීමට අද (30) හපුතලේ පොලිසිය පියවර ගනු ලැබීය.

සෞඛ්‍ය අංශ හා පොලිසිය ලබාදෙන උපදෙස් වලට පටහැනිව ජනතාව ඒකරාශී වන අයුරින් මෙම වෙළඳසැල පවත්වාගෙන ගිය බැවින් සෞඛ්‍ය බලධාරීහු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් පසු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝගයකට අනුව මෙම වෙළෙඳ සැල මුද්‍රා තබා තිබේ.

ඒ අනුව කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය සඳහා රෝග බෝ වන පරිදි මහජනයා එක්රැස්වීම පාලනය  කිරීම සඳහාත් මෙම වෙළඳසැල බලයලත් නිලධාරියාට දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබීමට බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ .