( රවින්ද්‍ර ප්‍රභාත් )

වෙසක් උත්සවය නිමිතිකරගෙන වාරියපොල බන්ධනාගාරයේ සුලු වැරදි වෙනුවෙන් දඩුවම් ලබා සිටි සිරකරුවන්  15 දෙනෙකු අද (07) දහවල් නිදහස් කරනු ලැබීය.

නිදහස් කල රැදවියන්ට නිවෙස් කරා යාම සදහා ඇදිරි නීති බලපත්‍ර ලබා දි ඇති බවද වාරියපොල බන්ධනාගාර අධිකාරි ප්‍රසාද් හේමන්ත කුමාර පැවසීය.