මලිෂා ගුණවර්ධන

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී සුවය ලැබු තවත් දෙදෙනකු පිටව ගිය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව සුවය ලබා පිටතව ගිය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 16 ක් වන බව වාර්තා වෙයි.