(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත සහ දයා සිරිල් ධම්මික )

කොරෝනා ආධාර සමෘද්ධි බඩු මල්ල තමාට ලබා නුදුන්නේයයි කියමින් හික්කඩුව පින්කන්ද  හදඋඩමූල්ල සමෘද්ධි නිලධාරිනියගේ නිවසට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ අයෙකු  අද (9) පිංකන්ද ප්‍රදේශයේම සැගව සිටියදී  සැකපිට ප්‍රශ්න කිරීම සදහා අත් අඩංගුවට ගත් බව හික්කඩුව පොලීසිය කියයි.

සැකකරු සමෘද්ධි නිලධාරිනියගේ පින්කන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසට ඊයේ (8 ) යකඩ පොල්ලක් ගෙන ගොස් ඇයගේ නිවසේ වීදුරු ජනෙල් පොඩිකර ඇති බවද පොලීසිය කියයි .

සමෘද්ධි හිමිකම නැති සැකකරු තමාට සමෘද්ධිය ලබා දෙන බඩු මල්ල ඉල්ලා ඇයට තර්ජන කර ඇති බවත් ඉන් පසු සමෘද්ධි නිලධාරිනිය  මේ පිලිබදව හික්කඩුව පොලීසියට පැමිනිළි කර ඇත .
   
තමාට විරුද්ධව  පොලීසියට පැමිනිලි කිරීමට උරණවූ සැකකරු මෙසේ සමෘද්ධි නිලධාරිණියගේ නිවසට මැර ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇති බවද පොලීසිය කියයි .
 
මේ  මැර ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඔහු සැගව සිටියදී අද (9) අලුයම් කාලයේදී සැකපිට ප්‍රශ්න කිරීම සදහා අත් අඩංගුවට ගත් බවත්  සැකකරු අද ( 9 ) ගාල්ල  අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බවත් පොලීසිය කියයි .