(මහින්ද නිශ්ශංක)

මාතර තිහගොඩ, ගල්බඩ සිල්ලර වෙළඳසැලක් පවත්වාගෙන යන ලංකා සතොස ගබඩා සහයකවරයකු සතොසින් ගෙන්වූ  සැමන් සහ පරිප්පු, පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලට අලෙවි කිරීමේදී පාරිභෝගික අධිකාරියේ මාතර දිස්ත්‍රික් වැටලීම් ඒකකය අද(06) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
 
මෙම ගබඩා සහයකවරයා රාත්‍රී කාලයේදී සතොසින් පරිප්පු සහ සැමන් පන්නන බවට ලැබුණු තොරතුරු මත අද මෙම වැටලීම කර තිබිණි.
 
ඒ අනුව, ඔහුගේ නිවසේ සහ වෙළඳසැලේ තිබී, ග්‍රෑම් 425 ප්‍රමාණයේ සැමන් ටින් 350ක්ද, පරිප්පු කිලෝ 100ක්ද අධිකාරිය සිය බාරයට ගෙන ඇත.
 
පාලන මිල රුපියල් 60ක් වන පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 150 සහ රුපියල් 160 වශයෙන්ද, රුපියල් 100ක් වන ග්‍රෑම් 425 සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 220කටද මොහු වෙළඳසැලෙහි අලෙවි කර ඇති බව පරීක්ෂණ වලදී තහවුරු වී ඇතැයි නිලධාරීහු පවසති.
 
මොහුට විරුද්ධව මාතර අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.