(එස්. ඩි.කොඩිකාර )

කොටපොල සහ අකුරැස්ස විවිධ සේවා සමුපකාර  සමිතිවල තොග ගබඩා පරීක්ෂා කිරීමේදී  සඟවා තිබූ සැමන් ටින් 1800 ක ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව මාතර දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය අද (30) පැවසීය.

සැමන් ටින් 1200 ක් කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර  සමිතියේ තොග ගබඩාවේ ද සැමන් ටින් 600 ක් අකුරැස්ස විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ තොග ගබඩාවේද තිබී සොයා ගත් බව අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

මෙම සැමන් තොගය පාරිභෝගිකයින් වෙත අලෙවි කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ත ගත් බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පැවසීය.

මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමෙන් පසු මෙම ගබඩා දෙකෙහි සැමන් සහ පරිප්පු අලෙවි නොකරන බවට මහජනයාගෙන් ලැබුණ පැමිණිලි මත මෙම වැටලීම සිදුකළ බව එහි උසස් නිලධාරියෙකු කීය.

සැමන් ටින් සඟවා තැබීමට අවශ්‍යතාවයක් නොවන බවත් එම සැමන් ටින් කොටපොල සහ පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දෙකෙහි රුපියල් 100.00 ලබාදීමට සූදානම් කර තිබූ සැමන් ටින් බවත් කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සභාපති මනෝජ් ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

මේ අතර මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පසුගිය දින කිහිපයේදී සිදුකරන ලද වැටලීම් වලදී වැඩි මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කළ වෙළඳුන් 60 කට නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බවත් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කියයි.