( අධිකාරී මුදියන්සේ )

පොල්ගහවෙල   ආයෝජන  කලාපයේ   ඇති  ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් අද  (22)   තාවකාලිකව වසා දැමීමට පොල්ගහවෙල සෞඛ්‍ය  බලධාරීන්  කටයුතු  කළේය.

ඇඟලුම්  කර්මාන්ත ශාලාවේ කටයුතු   සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක  ක්‍රමවේදයක්  නිසි ආකාරයෙන්  කටයුතු කර  නොමැති වීමෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

පොල්ගහවෙල    සෞඛ්‍ය  වෛද්‍ය  රී ටි.ඩි.එන් ආරියපාල මහතා  සඳහන් කළේය. කර්මාන්ත ශාලාවේ  සේවය කරමින් සිටි සේවක සේවිකාවන්  450 පමණ  පිරිසක් විසිරුවා  හැරීමට කටයුතු  කළ බවයි.