(මහේෂ් කීර්තිරත්න)

පවතින තත්වය හමුවේ රත්තොට ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදු අරමුදලෙන් ලක්ෂ 25 ක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති යූ.ජී.ටී.කුමාරසේන මහතා අද 28 පැවසිය.

ඒ අනුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය වියළි සලකා ලබා දිමට කටයුතු කරන ලේකම් කාර්යාලය සහ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලට සහය පළ කිරිමට කටයුතු යොදන බවත් අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් එදිනෙදා ජීවිතය සරිකරගත නොහැකි පවුල් වෙත ලබාදීම සඳහා සහය පිණිස මෙම තිරණය ගත් බවද සභාපතිවරයා පැවසිය.

අදාළ මුදල් අනුමැතිය සදහා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසිය.