කවිතා සුබසිංහ 

කොරෝනා වයිරසරය පැතිරීම හේතුවෙන් රටේ පවතින හදිසි තත්වය යටතේ ආරක්ෂාකාරි පියවරක් ලෙස බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට අමුත්තන් බැලීමේ අවස්ථාව තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

එම නිසා අපහසුතාවයට පත්ව සිටින රැඳවියන් වෙනුවෙන් යම්කිසි පරිත්‍යාගයක් කරන ලෙස මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව රුපියල් 50,000 අධික වටිනාකමකින් යුතු සනිපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය තොගයක් බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයාට  අද 28 ප්‍රදානය කෙරිණ.


ගුරුගේ දේපල පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති සමාජ සේවක ධනවර්ධන ගුරුගේ මහතා විසින් මහර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා මෙම සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය තොගය මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි කාර්යාලයේදී  ලබා දුන්නේය.

ධනවර්ධන ගුරුගේ මහතා විසින් මෙහිදි එම සනිපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය පාර්සල් සංකේතාත්මකව රැදවියන් වෙත ප්‍රදානය කිරිම ද සිදු කරන ලදි.

මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ප්‍රධාන ජේලර් සුභාෂ් උපුල්දෙනිය, ප්‍රධාන පුනරුත්ථාපන නිළධාරිණි කංචනා ලීලාරත්න මහත්මිය ඇතුළු පුනරුත්ථාපන අංශය විසින් මෙම කටයුතු සම්බණ්ධීකරණය කරන ලදි.