විනීතා එම් ගමගේ 

සෑම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයකම  නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් බැගින්  ආරම්භ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය රජයට යෝජනා කර ඇත.

පවතින වාතාවරණය යටතේ කොරෝනා ආසාදිත බවට සැක සමහර පුු්දගලයින් නිරෝධායනය කිරීමට ඔවුන්ගේ නිවාස වල ඉඩ කඩ ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථා ඇති බැවින් මෙම ඉල්ලීම කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පැවැසීය. 

මේ දිනවල ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා ගොඩනැගිලි මේ සඳහා සකසා ගත හැකි බවට ද එම සංගමය යෝජනා කල බව ඔහු කියා සිටියේය.