හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ

මන්නාරම මුසලි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති වරයා සිය පුත්තලම 4 කනුව ප්‍රදේශයේ නිවස තුළ පවුලේ පිරිස සමග නිරෝධායනයට ලක් කල බව (22) පුත්තලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි චන්රු ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

පුත්තලම පැරණි මන්නාරම මාර්ගයේ 4 කනුව වේප්පමඩුව ප්‍රදේශයේ පවුලේ සාමාජීකයින් සමග නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත්තේ මන්නාරම මුසලි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අබ්දුල් ගපුර් මොහොමඩ් සුපිහාන් නැමති අය බව කියයි.

මුසලි ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැබ් නිළ කැබ් රථයෙන් මෙම සභාපතිවරයා දිනකට පෙර නිවසට පැමින ඇති බවත් මේ පිළිබදව පුත්තලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලයට හා පුත්තලම පොලිස්ථානයට ලැබුන විශේෂ තොරතුරක් මත අදාල නිවසට (22) දින අදාල කණ්ඩායම් ගොස් තිබුනී.

කෙසේ නමුත් අදාල සභාපතිවරයා සෞඛ්‍ය අංශ හා පොලිස් නිළධාරින් සභාපතිවරයා නිවසට පැමිනි ස්ථානය හා පැමිනි දිනය පිළිබදව විමසා ඇතත් එය නිවැරදිව සනාථ කිරිමට අපොසත් වි ඇති බව කියයි.

ඒ හේතුවෙන් සභාපතිවරයාගේ ජෛව පටල සාම්පල ලබා ගෙන එය පරික්ෂාවට යැවිමට කටයුතු කර ඇති බවත් එම වෛද්‍ය වාර්තා එන තුර සභාපතිවරයා ඇතුළු අදාල නිවසේ පිරිස නිරෝධායනයට ලක් කල බවත් පුත්තලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි චන්රු ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩි දුරටත් පැවසිය .