(ක.ග.කරුණාරත්න)


කොරෝනා වයිරසය අාසාදිත රෝගියකු හමුවූ පොලොන්නරුව , ලංකාපුර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 12ක් හුදෙකලා කිරීමට  සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගැනීමෙන් පසු පුද්ගලයේ 22,000කට අධික පිරිසක් එහි හුදෙකලාව වෙසෙන බව ලංකාපුර ප‍්‍රාදේශීය මහ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගියා හමුවීමෙන් පසුව හුදෙකලා කර ඇති ලංකාපුර ප‍්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි ග‍්‍රාම නිලධාරීවසම් 12 මෙසේය.

අභයපුර,පටුනුගම,සංඝබෝධිගම,පුලස්තිගම,සෝමපුර,කෑගලූගම,තඹාල,රිෆායිපුර,අල්හිලාල්පුර,වීරපුර.ලංකාපුර,බෞද්ධාර්ථගම යන මේ ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් වලට අයත් ගම්මාන ගණන 60 ක් පමණ වන බවත් පවුල් සංඛ්‍යාව 6000 ඉක්මවන බවත් කරුණාරත්න මහතා ප‍්‍රකාශ කලේය.

එම ගම්මානවල වෙසෙන ජනගහණය පුද්ගලයින් 22.344ක් බවද ප‍්‍රාදේශීය මහ ලේකම්වරයා කීය.