ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ නවතම දත්තවලට අනුව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ගෙවීගිය පැය 24 දී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් මරණ 410 ක් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්ව තිබෙන නව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වන සමස්ත මරණ ගණන 1,709 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත . 

ගෙවීගිය පැය 24 ක කාලයේදී කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ඇමෙරිකාවෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 18,848 දෙනකු සොයාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව එරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන 104,860 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත .

වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන රට වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වන අතර මේ වනවිට ලක්ෂය ඉක්මවා කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වන්නේ ද ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් පමණි.

කොරෝනා වයිරසයෙන් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝක් සහ නිව්ජර්සි යන ප්‍රාන්තවලටය. පසුගිය පැය 24ක කාලයේදී නිව්යෝක් ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 144 ක් ද වොෂින්ටන් ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 175ක් ද ලුයිසියානා ප්‍රාන්තයෙන්  මරණ 119ක් ද වාර්තා වී ඇත .

රොයිටර් / අල්ජසීරා

055