( සමන් පාලිත නානායක්කාර )

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරෙන් නිවාඩු ලබා සිටි  හමුදා සෙබළුන් රැගෙන  ආ බස් රථයෙන් පැමිණි නාවික හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා අද 24 දියතලාව යුද හමුදා  නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කළ බව දියතලාව යුද හමුදාව කියයි .

වැලිසර සිට බදුල්ලට පැමිණි මෙම බස් රථයට පිදුරුතලාගල කඳවුරින් ගොඩ වූ නාවික හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මෙසේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුලත් කර තිබේ .

යුද හමුදාව පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම සෙබළුන් දෙදෙනා දියතලාව  යුද හමුදා රෝහලේ පිහිටුවා ඇති නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කර තිබෙන බව යුද හමුදාව කියයි .