(විනීතා එම් ගමගේ)

ජාතික ජල ජීවී සම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය සතු කල්පිටියේ නිවාඩු නිකේතනය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා රජයට භාර දීමට එම ආයතනය තීරණය කර ඇත.

මේ අතර ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව ඇති පීසී ආර් යන්ත්‍රද කෙරෝනා ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දීමට එම අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

 

 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවනන්දා මහතාගේ උපදෙස්  මත මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.