( දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)
 
කොළඹ , ගම්පහ, කලුතර, පුත්තලම,මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි දැන් ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරිනීතිය  නැවත දැනුම් දෙනතුරු බලාත්මක කර තිබේ.
 
සෙසු සියලු දිස්ත්‍රික්වල  දැනට පවතින ඇදිරිනීතිය  හෙට (1) බදාදා උදෑසන 6 ට ඉවතර කර යළි දහවල් 2ට පනවන බව පොලිස් මූලස්ථානය කියයි.
 
අතවශ්‍ය සේවා හැර දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනය මුළුමනින්ම නවතා ඇත.අතවශ්‍ය  සේවා කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම සඳහා  යොදා ඇති ක්‍රමවේද අවභාවිත කරන පුද්ගලයින්ට නීතීය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බවද පොලීසිය දැනුම් දෙයි.
 
සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත්තේ ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය උදෙසා බැවින්  එම ක්‍රියාමාර්ග  සහ උපදෙස් වගකීමෙන් යුතුව පිළිපදින ලෙසද  පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
මේ වන විට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අටුළළුගම සහ මහනුවර  දිස්ත්‍රිකක්යේ අකුරණ ගම්මාන සම්පූර්ණයෙන්ම හුදෙකලා ස්ථාන ලෙස නම් කර ඇත.කිසිදු පුද්ගලයෙකුට මෙම ගම්මානවලට පිවිසිමට හෝ ඉන් පිටව යාම සම්පූරණයෙන් තහනම් කර ඇත.
 
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය මේ පිළිබඳව  මහජනතාවට දැනුම් දී තිබේ