කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 916 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත එක් අයෙකු වාර්තා වී ඇත.