(රංජන් කස්තුරි)
 
ඩෙටෝල්  ආයතනය  ප්‍රජා සත්කාර සේවයක් ලෙස  රුපියල්  මිලියන 3 කට අධික වටිනාකමකින් යුතු සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන තොගයක් රජයේ රෝහල්වලට පරිත්‍යාග කර තිබේ.
 
මීට අමතරව කොවිඩ් 19 වසන්ගතය දුරු කිරීමට ජනතාවට සහය වීම සඳහා අයි ඩී එච් රෝහලට, කොළඹ ජාතික රෝහලට,  කළුබෝවිල ,  මීගමුව  , රාගම , මාරවිල මුල්ලේරියාව , අනුරාධපුර රෝහල් සඳහාද ජනතාවට අත් සේදීමේ නිවැරදි ක්‍රමය සම්බන්ධ රූපමය පනිවිඩ ලබා දීමක්ද සිදු කර තිබේ.
 
මීට අමතරව කොළඹ කොටුව    මරදාන,  ගම්පහ , දෙමටගොඩ සහ වේයන්ගොඩ යන දුම්රිය ස්ථානවල සහ ප්‍රධාන  බස්නැවතුම්පොළ  කිහිපයක අත්සේදුම්    ඒකක ස්ථාපිත කර  විෂබීජහරණ ද්‍රව්‍ය  සපයා ඇති  බවද රෙකිට් බෙන්කිසර්  ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ  වානිජ අධ්‍යක්ෂක  සින්ක්ලෙයාර් කෘස් මහතා පැවසීය.