(මහේෂ් කිර්තිරත්න)

මාතලේ  ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය තුල කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසයේ මර්දන වැඩසටහන්  ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා සභා අරමුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක්  වෙන් කිරීමට සභාවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එකඟතාවය මත තීරණය  කර  ඇති බව සභාපති කපිල බණ්ඩාර හේන්දෙණිය මහතා අද (28) දා පැවසීය.


සභාපති කපිල බණ්ඩාර හෙන්දෙණිය මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ  එම  මුදල්  නව කොරෝනා   මර්දන කටයුතු සඳහා සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා යොදා ගැනීමට  කටයුතු කරන බවත් ඒ සදහා මහජන නියෝජිතයින් ලෙස සියලු දෙනා මේ මොහතේ කැපවි සිටින බවයි.


මෙම මුදල් වෙන් කිරීම සඳහා මධ්‍යම පළාත් පළාත් පාලන කොමසාරිස් වරයාගේ නිර්දේශය  සහ පළාත් ආණ්ඩුකාර තුමාගේ අනුමැතිය  ඉල්ලා ඇති  බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසිය.