කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 588 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධක කාර්යාංශය කියයි.

අද (27) මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 65 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධක කාර්යාංශය කීය.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 455 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 126 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.


කොරෝනා ආසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 584 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය පවසයි.

අද (27) මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 61 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවද එම කාර්යංශය කියාසිටී. 


කොරෝනා ආසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 581 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය පවසයි.

අද (27) මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 58 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවද එම කාර්යංශය කියාසිටී.


කොරෝනා ආසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 571 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය පවසයි.

අද (27) මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 48 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවද එම කාර්යංශය කියාසිටී.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 567 ක් වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසීය.

අද (27) මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් 44 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවද ඒ මහතා කීය.

මෙම රෝගීන් සියලු දෙනා නාවික හමුදා සාමාජිකයන් වන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටක් සඳහන් කළේය.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 424 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 126 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 557 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

අද දිනයේ කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු කළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 34  ක් බවත් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය කියයි.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 424 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 126  දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.