කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1633 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 13 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද හඳුනාගත් ආසාදිතයන්ගෙන් 9 දෙනෙකු විදේශ රටවල සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පිරිසකි.

අනෙක් ආසාදිතයින් 4 දෙනා නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ය.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1631 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 11 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද හඳුනාගත් ආසාදිතයන්ගෙන් 9 දෙනෙකු විදේශ රටවල සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පිරිසකි.

අනෙක් ආසාදිතයින් දෙදෙනා නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ය.

=====================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1628 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද හඳුනාගත් ආසාදිතයන්ගෙන් 7 දෙනෙකු විදේශ රටවල සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පිරිසකි.

අනෙක් ආසාදිතයා නාවික හමුදා සාමාජිකයෙකි.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 817 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 801 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.