නව කොරෝනා වයිරසය හෙවත් ‘කොවිඩ්-19’ ගෝලීය වසංගතය පාලනය කළ හැකි එන්නතක් සොයාගන්නා තුරු පාසල් විවෘත නොකරන බව පිලිපීන ජනාධිපති රොද්‍රිගු ඩුටාටේ රට වැසියන් අමතමින් පැවැසීය.

ඇතැම් රටවල් මේ වනවිටත් පාසල් විවෘත කර ඇති අතර අදියර කිහිපයක් යටතේ සිසුන් පාසල්වලට ගෙන්වීමට පියවර ගෙන ඇත.

එන්නතක් නොමැතිව දරුවන් පාසල් යැවීම ‘‘මහ ව්‍යවසනයක්’’ යැයි රූපවාහිනිය ඔස්සේ රට වැසියන් අමතමින් පිලිපීන ජනාධිපතිවරයා ඊයේ (25) පැවැසීය.

‘‘දරුවන් සැබැවින්ම ආරක්ෂිතයි කියලා තහවුරු වෙන තුරු මම පාසල් විවෘත කිරීමට අවසර දෙන්නේ නැහැ. එන්නතක් සොයාගන්නා තුරු දරුවන් පාසල් යවන්නේ නැහැ. එන්නතක් නොමැතිව පාසල් විවෘත කිරීම ගැන කතා කිරීම වැඩක් නැති දෙයක්’’ යැයි පිලිපීන ජනාධිපතිවරයා කීවේය.

අල්ජසීරා/රොයිටර්ස්

055