දැනට දිවයින පූරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වයිරස් වසන්ගත තත්වය හේතුවෙන් රෝගී තත්වයෙන් පසුවන පිරිස් සඳහා අවශ්‍ය ලේ ලබා දීමට ලේ දන් දීමේ වැඩසටහනක්  සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කර තිබේ.

උහන බළකා මූලස්ථානය හා මහඔය බළකාය මගින් සංවිධානය කළ වැඩසටහන් දෙකක් එම මූලස්ථානයන්හීදී පැවැත්විණි .

සිවිල්  ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙය සිදු කෙරිණි.

 

උහන බළකා මූලස්ථානය


 

මහඔය බළකා මූලස්ථානය