“අරු‍ණෝදය මාවත අගුළු දමයි“ සහ  “අරුණෝදය මාවතේ වන්දනාගමන සංවිධානය කළ දේවගැතිවරයා හමුවෙයි“ යනුවෙන් අප විසින් ඊයේ (29) පළකරන ලද ප්‍රවෘත්ති දෙකම සාවද්‍ය තොරතුරු මත පදනම් වූවක් බව මේ වන විට තහවුරු වී තිබේ. එබැවින් මේ වන විට එම ප්‍රවෘත්ති දෙකම අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම ප්‍රවෘත්ති හේතුවෙන් කිසියම් පාර්ශ්වයකට සිත්වේදනාවක් ඇතිවූයේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපගේ බලවත් කණගාටුව පළකර සිටිමු.

ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුව ඇත්තේ අරුණෝදය මාවත පරීක්ෂා කිරීම සහ වන්දනා ගමනක් සංවිධානය කළේ යැයි කියන පුද්ගලයකු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීමක් පමණි. කෙසේ වෙතත් ඊයේ සවසම, පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව, අරුණෝදය මාවත නැවත විවෘත කළ අවස්ථාවේදීම අප විසින් ඒ බව වාර්තා කරන ලදි.