අද රාත්‍රී 11.45 ට පමණ කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 7 ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

අද දිනය තුළ වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 20 ක් බවද  සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසයි.

ඒ සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා අසාදිත සංඛ්‍යාව 330 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පුද්ගලයින් 105  දෙනෙකු   මේ වන විට සම්පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර  පුද්ගලයින් 7 දෙනකු මියගියහ.