(රංජිත් කරුණාවීර)

මහනුවර, අකුරණ ගම්මානය සමඟ පසුගිය සතිය ඇතුළත සබඳතා පැවැත්වු  පුද්ගලයන් දෙදෙනකු ඇතුළු 15 ක් මහියංගණයේදී දින 14 ක් නිරෝධායනය කිරිමට මහියංගණ පොලිස් නිලධාරින් හා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක  නිලධාරීන් අද කටයුතු කළේය.

අකුරණ ගම්මානය සමඟ හා එම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් සමඟ සම්බන්ද පුද්ගලයන් මහියංගණ නගරයේ සිටින බවට ලද තොරතුරක් සම්බන්දයෙන් සොයා බැලීම සදහඳ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරීන්   ඇතුලු පිරිස ක්‍රියා කළ අවස්ථාවේ මොවුන් හමුවී තිබේ.

එහිදී  ඇඳීරි නීතිය පනවා  තිබියදී මහියංගණ නගරය ආසන්නයේ විමෝලක් හා මිරිස් මොලක් පවත්වාගෙන යමින් ගම්මානයේ පිරිස් සේවයේ යෙදවූ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනෙකු  හමු වූ අතර  ඇඳීරි නිති කොන්දේසි කඩ කිරිම හේතුවෙන් ඔහුනට දැඩි ලෙස අවවාද කෙරිණි. 

එම මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙකහි හිමිකරුවන් දෙදෙනා පසුගිය සතිය ඇතුලත මහනුවර අකුරණ ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයන් ඇසුරු කර තිබීම හේතුවෙන්  ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හාව්‍යාපාරික ස්ථානයේ  සේවයේ යෙදී සිටි පිරිස් මෙලෙසෙ දින 14ක් නිරෝධායනයට ලක් කිරිමට නිළධාරින් කටයුතු කෙරිණි

ඒ අනුව පසුගිය සතිය ඇතුලත මහනුවර අකුරණ ගම්මානය සමග සබදතා පැවැත් වු මහියංගණයේ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන්  16 දෙනෙකුමහියංගණ නගරයේ ඔහුන් වාසය කළ නිවාස හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන වලදිදින14ක් නිරෝධායනයට ලක්කිරිමට මහියංගණ මහජන පරීක්ෂකවරු ක්‍රියා කළේය.