(මොහොමඩ් ආසික්)

මධ්‍යම පළාතේ මුල්ම  කොරෝනා ආසාදිත රෝගියාට  පෞද්ගලිකව ප්‍රතිකාර කළ බව කියන වෛද්‍යවරයාද  දින 14 ක නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අර්ජුන තිලකරත්න මහතා පවසයි.