සීතට තුරුලුවෙන්න  
හීනියට කවි පදයක්  
මුමුණන්න ආසයි මටත්,  
කඳු මුදුනෙ මීදුමෙ හිම  
වැස්සෙ තෙමි තෙමි හිමිහිට  
ගාටන්න ආසයි මටත්,  

පිපී පරවුණ රෝස පොකුරක,  
අගින් ඉතිරිවුණ මල් කැකුලක්,  
සීතල හිමට තෙත්වෙලා, නෙත්,  
කොනක කඳුළක් වගේ, එය  
නෙළන්නට දුකයි මට.  

පරිසරය සුන්දරයි, හිමත් සීතලත්  
අතර, ඉඳහිට ඇසෙන කුරුලු ගී  
රාවය මිහිරියි, තනිකම, පාළුව  
ඇති වුණ මගෙ හදවත නිසන්සල  
වෙලා, සුලු මොහොතකට,  

හදවතට දැනෙන, සුමිහිරි ආදරය,  
සොඳුරු නම්, මේ තරම්, එවැනි  
මොහොතක, නුඹේ මගේ වුනානම්,  
තවත් ලස්සන ලොවක්, ඇති බව  
දැනෙනු ඇත, අපි දෙදෙනාගෙ  
හදවත්වලට.  

 

 


ප්‍රින්සි රණසිංහ ආරච්චි  
වෙරෝනා නගරය  
ඉතාලිය.