ඉතාලියේ නා​ෙපා්ලි නුවර පියස්ස කවුළු වීයා වර්ජින් දේවස්ථානයේ අවට ජීවත්වන කතෝලික සංඝයා විසින් මාතර ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙත මුදල් පරිත්‍යාගයක් කරන ලදී.


මෙම උතුම් සත්ක්‍රියාව සංවිධානය තරන ලද්දේ නාපෝලි සංඝය බාර ගරු සුරංග ආසිරි තිසේරා පියතුමන්ගේ මගපෙන්වීම යටතේය.

වෙන්නප්පුවේ
ජෙරාඩ් එස්. රතුගම
නාපෝලි, ඉතාලිය.