වතාරික කාලය කිතුණු බැතිමතුන්ට සුවිශේෂී කාලපරිච්ඡේදයකි. අපගේ වැරදිවලට දුක් මනස්ථාපවී සමාව ලබා ගන්නට දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට ලබා දී ඇති වරප්‍රසාද ජනක කාලයක් ලෙස ද මෙම සමය හඳුන්වනු ලබයි මෙම කාලයේදී ජේසුගේ දුක් ප්‍රාප්තිය සිහි කරමින් පාදනමස්කාරය පැවැත්වීම කිතුණු ජනතාව විසින් සිදුකරනු ලබයි. විදේශ රටක වුවද අපගේ එම කිතුණු විශ්වාසය එසේම රැක ගනිමින්. ඉතාලියේ කිතුණු සංඝයන්ද මෙම සමයේදී පාදනමස්කාරයන් පැවැත්වීය.  


විචෙන්සා, පාදුවා, ත්රෙවිසෝ, වැනිසිය යන නගරවල වෙසෙන සිංහල කතෝලික ජනතාව විසින් 2018.03.18 වැනිදින විචෙන්සා, කියම්පෝ (chiampo) හිදි පාදනමස්කාරය පවත්වන ලදී. විචෙන්සා සංඝයේ අධ්‍යාත්මික එඬේරා වන ගරු දිනංජ සිල්වා පියතුමාගේ සහ එම සංඝයේ වෙසෙන කතෝලික ජනතාව විසින් මෙම පාදනමස්කාරය සංවිධානය කළ අතර මෙයට බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ සහභාගි වූහ. මෙම උතුම් අවස්ථාවට සහභාගි වූ පාදුවා, ත්රෙවි​​ෙසා් වැනිස් සහ විචෙන්සා ජනතාවට ගරු, දිනංජ පියතුමා ස්තුතිය පුදකර සිටි අතර, එදින 400 ක් පමණ වූ ජනතාවට නොමිලේ දිවා ආහාරය ලබා දුන් විචෙන්සා සංඝයේ බැතිමතුන්ට ද සිය ස්තුතිය පුද කර සිටී.  


මෙදින හරවත් දේශනාවන් තුළින් ජනතාව අධ්‍යාත්මිකව පෝෂණය කළේ රෝමයේ සිට පැමිණි ගරු ෂෙහාන් පියතුමන්ය.  

 


ලෝ වාසී සියලුම දෙනාට සැබෑ එතෙර වීමක් අත්දකින සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් වේවා  


කාන්ති රතුගමගේ  - කතානියා, ඉතාලිය.