(මහේෂ්  කිර්තිරත්න)

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරඟ කළ ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මනාප  73,296 ලබාගනිමින් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් තැනට පත් විය.

 

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ   මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව  04 යි

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන්            73,296

නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ         71,404

ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකොන්            67,776

රෝහණ දිසානායක                             50,368    

 

සමගි ජන බලවේගය         මන්ත්‍රීධූර 01

රෝහිණි කවිරත්න                 27,587