බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 309,538ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ධුර 6ක් දිනාගැනීමට සමත්ව සිටී.

දෙවැනි ස්ථානය හිමිකරගත් සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 144,290ක් ලබාගනිමින්  මන්ත්‍රී ධුර 3ක් දිනාගත්තේය.