(පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )
 
කල්පිටිය දූපත් සමූහයට අයත් උච්ච්මුණේ දූපත් ඡන්ද දායකයින සදහා මොහොත්තුවාරම දූපත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය කරා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදෙන ලෙස උච්චිමුණේ ඡන්ද දායකයෝ ඉල්ලා සිටිති.
 
උච්ච්මුණේ එක්සත් ධීවර සමූපකාර සතියේ සභාපති දිනේස් සුරංජන් ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ උච්ච්මුණේ සිට මොහොත්තුවාරම දක්වා කලපුව ඔස්සේ කිලෝ මීටර අටක පමණ දුරක් ඇති බවත් උච්චිමුණේ ඡන්ද දායකයෝ 286 ක් සිටිති. 

මේ නිසා බෝට්ටු ප්‍රවාහන  සේවාවක් ලබාදෙන්නේ නම් දූපත්වාසීන්ට පහසුවක් වන බව යි. උච්චිමුණේ සිට කල්පිටිය දක්වා බෝට්ටුවක් ගමනාගමනය සදහා රුපියල් 8000 ක් වැයවන බව ධීවරයෝ පවසති.

මේ පිළිබඳව පුත්තලම තේරිම් භාර නිළධාරී  සහ දිසා ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා ගෙන් විමසීමේ දී පැවසුවේ බෝට්ටු සැපයීමේ ප්‍රායෝගික ගැටලු ඇති බවත් උච්චිමුණේ ඡන්දදාකයින් සදහා ට්‍රැක්ටර් මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

කල්පිටිය මැතිවරණ අංශයෙන් අපට වාර්තා වූයේ,මොහොත්තුවාරම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන මොහොත්තුවාරම මුස්ලිම් විදුහලේ පැවැත්වෙන බවත් එම මධ්‍යස්ථාන සදහා ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව 722 කි.