අදින් වසර ලක්ෂ 25,000 ට පෙර මහ සයුරේ ඇතිවූ නීල හරිත ඇල්ගී වායුගෝලයට ඔක්සිජන් එකතු කර ජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක් මිහිමත ඇතිවීමේ මුල් පියවර තබා ඇතැයි කැනඩාවේ හා ඇමෙරිකාවේ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් කරන ලද පර්යේෂණයකින් තහවුරු කරගෙන ඇත.

මේ ඇල්ගි හේතුවෙන් වසර ලක්ෂ 25,000 සිට 1,000 දක්වා කාල පරතරයේ දී වායුගෝලීය ඔක්සිජන් ප්‍ර‍මාණය අද පවතින ඔක්සිජන් ප්‍ර‍මාණයේ ආසන්නය දක්වා වර්ධනය වන්නට ඇතැයි ද ඔවුන් පෙන්වාදෙයි.

මේ පර්යේෂණය මෙහෙයවූ වෝටර්ලූ සරසවියේ පෘථිවි හා පරිසර විද්‍යාව පිළිබද මහාචාර්ය බ්‍ර‍යන් කැන්ඩල් පවසන්නේ වසර ලක්ෂ 25,000 ට පෙර පෘථිවියේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍ර‍ණය ස්ථාවර මට්ටමක නොපැවති බවයි. නමුත් මේ පර්යේෂණය අනුව සොයාගත් නව දත්ත හේතුවෙන් එලෙස ස්ථාවරව නොතිබූ වායුගෝලීය ඔක්සිජන් අද පවතින තත්ත්වයට පිවිසියේ කෙසේ ද යන්න පිළිබද පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබෙන බව ද මහාචාර්ය වරයා පවසයි.