ලෝක සංරක්ෂණ සංගමයේ (IUCN) රතු දත්ත පොතට අනුව වෙන කවරදාටත් වඩා වේගයෙන් ලෝකයේ කුරුල්ලන් වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි පරිසරවේදිහු පෙන්වා දෙති.

ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ ලෝකයේ පක්ෂීන් විශේෂ 1,227 ක් හෙවත් සියයට 12ක් මෙලෙස වඳවීයාමේ තර්ජනය මුහුණ පා ඇති බවයි. ඉන් විශේෂ 192 ක් දැඩි තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ ලෙස නම්කැර ඇත.

රතු දත්ත පොතට සත්ත්ව විශේෂ ඇතුලත් කිරීමේ කමිටුවේ සභාපති සීමන් ස්ටුවර්ට් මහතා පවසන්නේ මේ තත්ත්වය ඉතා කණගාටුදායක බවයි. දැඩි ලෙස වඳවීයාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති කුරුල්ලන් සංරක්ෂණය කිරීම ගැන උනන්දු නොවීම හේතුවෙන් ඔවුන් දිගින් දිගටම ලෝකයට අහිමිවීමේ තර්ජලනයට පත්වීම ගැටළුවක් බව ද ඔහු පෙන්වාදෙයි.

‘‘ ගෝලීය වශයෙන් ගත්විට දිගින් දිගටම සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ සතුන්ට හානිකර දේ. නමුත් ඇතැම් සංරක්ෂණ කාර්යයන් තුලින් අපිට මේ ඉතිරිව සිටින සතුන් ආරක්සා කළ හැකියි. සියළු ලෝකවාසීන් මේ සඳහා උනන්දුවිය යුතුයි.“ යනුවෙන් කුරුල්ලන් සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ විද්‍යා හා ප්‍රතිපත්ති අධයක්ෂ ආචාර්ය ලියෝන් බෙනුන් මහතා පවසයි.