මුරකරු සහ පොම්ප ක‍්‍රියාකරු නින්දේ පසුවෙද්දී ඊයේ (08) අලූයම ඉන්ධන පිරවුම්හලකට පැමිණි ත‍්‍රීරෝද රථයක රියැදුරා ඉන්ධන පොම්පය රැගෙන තමන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාගෙන පොම්පකරු අවදි වූ පසුවද රුපියල් 100ක් දී අත්මුදලට ඉන්ධන ලබාගෙන ගිය සිද්ධියක් හිඟුරාන නගරයෙන් වාර්තා වේ.

ඉන්ධන පිරවුම්හලේ සවිකර ඇති සී.සී.ටී.වී කැමරාවේ සටහන් වී ඇති තොරතුරුවලට අනුව එම සිද්ධිය මෙසේය.

ඉදිරිපස පාඨයක් සඳහන්ව ඇති  ත‍්‍රීරෝද රථයක් ඉන්ධන පොම්පය අසල නතර කරයි. වේලාව අලූයම 2.00යි. ඉන් බැසගත් තරුණයෙක් වටපිට බලා ඉන්ධන පොම්පය ක‍්‍රියාත්මක කර තම රථයට ඉන්ධන ලබා ගැනීමෙන් පසුව නැවත පොම්පය පසෙකින් තබයි.
මේ අතර නින්දෙන් අවදිවන පොම්පකරු එතනට පැමිණ ඔහුට අවශ්‍ය ඉන්ධන නිකුත්කරයි. ඒ සඳහා මුදලක්ද දී ඔහු ත‍්‍රීවීලරයේ විදුලි පහන් දල්වාගෙන පිටවී යයි.

වේලාව අලූයම 2.5යි.

ඉන්ධනහල් හිමිකරු සඳහන් කළේ මේ පිළිබඳව පොලිසියට පැමිණිලි කරන බවය.