(නිකවැරටිය - ප්‍රියාණි මංගලිකා)
තම ආයතනයේ ප්‍රධානියකු වෙනුවෙන් පැවැත් වූ සාදකට සහභාගීවූ වූ නිලධාරියකුට මත්පැන් පදම වැඩිවී තම නිවස යැයි සිතා වෙනත් නිවසක සිටි තරුණියකගේ කාමරයකට යෑමෙන් නිලධාරියා මහත් අකරතැබ්බයකට මුහුණ දීමේ පුවතක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා විය.


සිද්ධිය මෙසේය.


මෙදින රාත්‍රී සාදය සඳහා හිතවතුන් විශාල පිරිසක්ද එක්ව සිටි අතර, විවිධ වර්ගවල මත්පැන් වර්ගද තිබී ඇත. මෙම නිලධාරියාද එතරම් මත්පැන් පානය කරන කෙනකු නොවුණද, මෙදින මිතුරන්ගේ බලකිරීම් මත මත්පැන් පානය කිරීමේ පදම වැරදී ඇත.


බිරිඳ සහ දරුවා තමා එනතුරු මඟ බලා සිටින නිසා මිතුරන්ගෙන් මිදී වහා තම වාහනයට නැග නිවස බලා යන්නට විය. රතු කට්ට පැන තිබූ නිලධාරියාගේ වාහනය වෙනත් මාර්ගයක ධාවනය වූයේ, ඔහුගේ සිහිමද ගතිය හේතුවෙනි. දුරකට ගිය වාහනය නතර වූයේ නාඳුනන නිවසක් අසලය. නිවසට ගොඩ වූ නිලධාරියා එම නිවසේ තරුණියකගේ කාමරයට ඇතුළු වී ඇඳුම් ගැලවීමට සූදානම් වෙද්දී නිවැසියන් කලබලයට පත්ව බීමතින් සිටි නිලධාරියා අල්ලා පොලිසියට බාර දී ඇත.