මයිකල් ජැක්සන්, කරාටේ, ජූඩෝ වර්ගයේ රූප සහිත කමිස සහ එල්ලෙන පටිවලින් යුත් කලිසම් ඇඳගත් යොවුන් පිරිසක් පසුගියදා දකුණු පළාතේ විශ‍්‍රාමික විදුහල්පතිවරයකු හමුවට ආවේ සිය සගයකුට චරිත සහතිකයක් ගැනීමටය.
විදුහල්පතිවරයා මඳ අප‍්‍රසන්නතාවයෙන් වුවද ඔහුගේ නම ගම තොරතුරු විමසා චරිත සහතිකයේ මුල් කොටස ලියා ඔහුගේ හැකියාවන් ගැනද විමසීය.
”මූ නියම බුලට් පොරක් සර්. ඔරිජිනල් මීටරයක්. කවදාවත් වලියට එන්ටර් වෙලා නෑ” සගයෝ කීහ.
චරිත සහතිකය රැගෙන මගට ආ තරුණයා එය කියවා බැලීය. තමා පිළිබඳ තොරතුරුවලින් පසු ”මොහු නියම බුලට් පොරකි. ඔරිජිනල් මීටරයකි. කිසිදාක වලියට එන්ටර් වී නැත” යනුවෙන් එහි වූයෙන් තරුණයාට දෙවියන් සිහිවිය.