දකුණු පළාතේ වෙරළබඩ පිහිටි ඇඟලූම් ක්‍ෂේත‍්‍රයට සම්බන්ධ කර්මාන්තායතනයකි. එහි සේවා කළමනාකරු මැදිවියේ වුවද තරුණකම පෙන්වූ සෙල්ලක්කාරයෙකි. වැඩි බිමේ යොවුන් තරුණියක සමග රහස් සබඳතාවක් පැවැත්වුවද සෙස්සෝ එය දැන නොසිටියහ. ඇය ද බලයට අවනත වූවා මිස ඔහු කෙරේ සැබෑ ආදරයකින් පසු නොවූවාය. පසුගිය දා ආයතනය සංවිධානය කළ පස් දිනක විනෝද චාරිකාවකට ඇය නොයන බව දැනගත් ඔහු ඇය වෙනුවෙන් ද මුදල් බැඳ නොවරදවාම එන ලෙස ඉල්ලීමක් කළේය. නියමිත දින ගමනට සූදානම් වී පැමිණි ඔහු චාරිකා බසයට නැඟ ඇයට නියමිත ආසනය දෙස බැලූ විට එහි වාඩි වී සිටියේ වියපත් කාන්තාවකි. වහාම ඇගේ ජංගම දුරකථනයට කතා කළ ඔහු ඒ ගැන විමසූ විට ”අනේ සර් එන්න හිටියේ. මට සනීප මදි. ඒකයි අම්මා එවුවේ” ඇය කීවෙන් ඔහුට දෙවියන් සිහි වුණා ලූ.