විනෝද චාරිකාවක දී ගෙනැවිත් සිටවු රත්හඳුන් ඇටයක් ජලය හා පොහොර යොදා රෝපණය කිරීමෙන් පසු මා දං පැළයක් වීමේ පුවතක් අසන්නට ලැබුණේ සියනෑ කෝරළයේ ගමකිනි. දුන්හිඳ බැලීමට යද්දී වනගත මාර්ගයේ කඩයකින් රත්හඳුන් ඇට කීපයක් මිලදී ගත් මේ යහළුවන් තිදෙනා ඒවා සිය ගෙවත්තේ රෝපණය කළේ ජලය හා පොහොර යොදා ඉතා ආරක්ෂාකාරීවය. එහෙත් එක් යහළුවකුගේ රත් හඳුන් පැළය රෝපණය වුවත් අනෙක් දෙදනාගේම ඇට පැළවුයේ නැත. පැළය රෝපනය කරගත් යහළුවා අන් අයට සරදම් කරමින් තම අත් ගුණය ගැනද වර්ණනා කළේ ඔවුන්ට වගාව ගැන උපදෙස්ද දෙමිනි. ඔහුගේ පුරසාරම නිසා රත් හඳුන් පැළය බැලීමේ ආසාව ඇතිවූ යහළුවන් දෙදෙනා පසුගිය දා එම නිවසට ගියේ සැකයෙනි. ඔහු රත් හඳුන් ඇටය පැළකළ වලේ තිබූ මා දං ඇටයක් පැළවී අපුරුවට වැඞී ඇති ආකාරයත් යහළුවා ඒ රත්හඳුන් පැළයකැයි රැවටී ඊට සත්කාර කරන ආකාරයත් දුටු ඔවුන් ඒ ගැන කී විට යහළුවාට දවල් තරු පෙනුණාලූ.