මනා ලෙස තිබූ කෙස් කළඹක් නවීන පන්නයට සකස් කර ගැනීමට රූපලාවන්‍ය ආයතනයකට ගිය තරුණියකට සිය කෙස් කළඹ සම්පූර්ණයෙන් අහිමි වීමේ පුවතක් හංවැල්ල ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය. සිද්ධියට මුහුණ පෑවේ හංවැල්ල ජල්තර ප‍්‍රදේශයේ තරුණියකි. ඇය සිය කෙස් කළඹ සකස් කිරීමෙන් පසුව හිසකෙස් ගැලවී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ පා ඇත. අනතුරුව ඇය හෝමාගම රජයේ මූලික රෝහලින් ප‍්‍රතිකාර ලැබූවද රෝහලෙන් පිටව යෑමට සිදුවූයේ ප‍්‍රතිඵල රහිතවය. දැන් ඇයට කළින් තිබූ කෙස් කළඹ ද අහිමිය. මේ සිද්ධියට මුහුණ පෑ තරුණිය පියා ද කැටුව පොලීසියට පැමිණ රූපලාවන්‍යාගාරයට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් කර ඇති බව ද දැනගැනීමට ඇත. පොලීසිය පරීක්‍ෂණ අරඹා ඇතත් ඇයට අහිමි වූ කෙස් කළඹ යළි ලැබීම නම් ස්ථිර නැත.