රජරට ප‍්‍රධාන නගරයක පවත්වාගෙන යන තේ කඩයකි. ඒ අවට රජයේ හා පෞද්ගලික ආයතනවල බොහෝ දෙනෙක් විවේකයේ දී මෙම තේ කඩයට ගොඩ වෙති.
තේ කඩයේ මුදලාලි කාගේත් සිත් දිනා ගත්තෙකි. ඔහුගේ අහිංසකකම මෙන්ම ප‍්‍රියමනාප බව නිසාත් තේ විකිණීමේ දී එය සාධාරණ මිලකට පිරිසුදුවට දෙන නිසාත් එතැනට බොහෝ දෙනෙක් යති.
කෙටි කෑම, පැණි රස කෑම අතර මෙම තේ කඩයේ බිත්තර බනිස් ද අලෙවි කරයි. අසල ප‍්‍රසිද්ධ බේකරියෙන් දිගු බනිස් ගෙනැවිත් තේ කඩය තුළ දී මුදලාලි එය සකස් කරයි. තැම්බු බිත්තරයක් දෙකට කපා ඉන් එකක් ද බී ලූනු කැබැල්ලක් ද කැපූ තක්කාලි පෙත්තක් ද ගම්මිරිස් කුඩු හා අමු මිරිස් කරලක් ද බනිස් ගෙඩිය මැදින් දෙකට පලා ඊට බහාලයි.
මේ බිත්තර බනිස් සැකසීමේදී තේ කඬේ මුදලාලි ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත්තේ බිත්තර, තක්කාලි බී ලූනු හා අමු මිරිස් මිල දිනෙන් දින ඉහළ යාම නිසාය.
තේ කඬේ මුදලාලි මෙයට විසඳුමක් සෙව්වේය. දින කිහිපයක්ම කල්පනාවේ යෙදුණු ඔහුට විසඳුම මතක් විය.
දැන් බිත්තර බනිස් ගෙඩියට යොදන බී ලූනු තක්කාලි සහ අමුමිරිස් මාරුවෙන් මාරුවට දිනයක් හැර දිනයක් නොදැමීම මේ විසඳුමය. දින කිහිපයක සිට බිත්තර බනිස්වල අමුත්ත ගැන දැනුණත් ඒ ගැන කිසිවකුත් ප‍්‍රශ්න නොකරයි. ලැබෙන උත්තරය ගැන අවබෝධයක් ඔවුනට ඇති නිසාය.
බිත්තරයක මිල තවත් ඉහළ ගියහොත් බනිස් ගෙඩියට බහාලන බිත්තර පලූවෙන් අඩක් අඩු කිරීම ඊළඟ විසඳුම විය හැකි යැයි තේ මුදලාලි කීවේය.