(තලාතුඔය ටී.එච්. සරත්)

තමාගේ ගිණුමේ රුපියල් ලක්ෂ දහ අටක් ඇතැයි ද ඉන් තමාට මුදල් ගැනීමට අවශ්‍ය බවද පවසමින් පුද්ගලයකු පෙරේදා (3) සවස තලාතුඔය ලංකා බැංකු පරිශ‍්‍රය තුළ යකා නටා තිබේ.

සවස 4 ට පමණ බැංකුව වසා තිබියදී මෙකී පුද්ගලයා එහි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට බැණ වැදී ඇති අතර තලාතුඔය පොලිසිය මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මොහුගේ ගිණුමේ තිබී ඇත්තේ රුපියල් ලක්ෂ දහ අටක් නොව රුපියල් දහ අටක් පමණි. මොහු යම්කිසි ආබාධයකින් පෙළෙන්නෙක් ද යන්න පිළිබඳව පොලිසිය පරීක්ෂණ අරඹා තිබේ.