රියදුරු පුහුණුව අවසන් කළ අයඳුම්කරුවන් පිරිසකට රියැදුරු බලපත‍්‍ර ලබාදීම සඳහා පැවැති පරීක්‍ෂණයකි. ගැහැනු හා පිරිමි අයඳුම්කරුවෝ රැසක් මෙම පරීක්‍ෂණයට ඉදිරිපත් වී සිටියහ. මෙම පරීක්‍ෂණයට ඉදිරිපත් වීමට පැමිණි පිරිස හලාවත-කුරුණෑගල මාර්ගයේ හලාවත නගරයට ආසන්න ස්ථානයකට එක්වූහ. සැහැල්ලූ වාහන ත‍්‍රිරෝද රථ හා යතුරුපැදි පැදවීම පිළිබඳව පරීක්‍ෂා කිරීමට මෙම මර්ගය තෝරාගෙන තිබිණි. මෙහිදී අයඳුම්කරුවන්ට මුලින්ම අවස්ථාව උදාවූයේ යතුරුපැදි පැදවීම පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයට ඉදිරිපත් වීමටය. මේ අනුව වයඹ පළාතේ එක් එක් ප‍්‍රදේශවල රියැදුරු පාසල් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් වූ අයඳුම්කරුවන්ට පිළිවෙළකට අනුව පෙළ ගැසී සිටින ලෙස රියැදුරු උපදේශකවරයකුගෙන් උපදෙස් ලැබිණි. මෙසේ පෙළ ගැසී සිටි අය අතර එක් පුද්ගලයෙකු දෙස අවධානය යොමු කළ රියැදුරු උපදේශකවරයා ඔහුට ඉවත්ව යන ලෙස දැනුම් දුන්නේය. තමාගේ උප්පැන්න සහතිකය වෙනුවට දියණියකගේ උප්පැන්න සහතිකය ඔහු රැගෙනවිත් තිබූ බැවින් ඔහුට රියැදුරු පරීක්‍ෂණයට ඉදිරිපත් වීමට එදින වරම් නොලැබිණි.